Quantum Touch is een zachte maar effectieve methode voor (zelf)genezing met als uitgangspunt dat alles energie en dus trilling is.

Het lichaam is zeer goed in staat zichzelf te genezen, met Quantum Touch kun je dit proces activeren.

Quantum-Touch is ontwikkeld door Richard Gordon, een nieuwsgierige onderzoeker die healing voor een ieder toegankelijk wilde maken. Hij heeft er voor gezorgd dat een ieder nu zijn en haar eigen zelfgenezingskracht, de kracht van het oeroude zelfregenererende systeem, kan versterken en versnellen.

Een van zijn van zijn belangrijkste lessen die hij ons onderwijst is dat ieder van ons, jong en oud de aangeboren capaciteit hebben om onszelf en anderen te helpen. Het is niet de “therapeut” die de healer is: de persoon die de energie ontvangt en gebruikt is de healer. Hij/zij geneest zichzelf van binnen uit met behulp van deze techniek. We kunnen in feite alleen onszelf genezen, net zoals we ook zelf ons voedsel moeten verteren, niemand anders kan dit voor ons doen.

Het meest belangrijk voor degene die met Quantum-Touch werkt is het leren focussen op het versterken van de levenskrachtenergie (ook wel Chi, Manna, prana of Kin genoemd) gecombineerd met verschillende ademhalingstechnieken en lichaamsbewustzijnsoefeningen. Als de beoefenaar van QT een hoog trillingsveld van levenskrachtenergie aanbiedt op een gebied met pijn of ontsteking dan zorgt hij/zij op deze wijze voor de mogelijkheid tot healing door resonantie en afstellen.

Meer informatie over Quantum Touch kun je terug vinden op de site http://www.qtouch.nl